Penyakit Dan Kelainan Dari Kehamilan

PENYAKIT DAN KELAINAN DARI KEHAMILAN

Penulis : 

Marlynda Happy Nurmalita Sari
Susanti Pratamaningtyas
Tuti Susilowati
Agustiawan
Yuliawati
Royani Chairiyah
Dintya Ivantarina
Dhorkas Dhonna Ruth Marpaung
Neny Yuli Susanti
Anindya Hapsari
Sri Wahyuni
Rismaina Putri
Miftahul Jannah
Nani Sari Murni

ISBN : 978-623-5383-03-3

Editor : Mila Sari, S.ST, M.Si

Penyunting : Rantika Maida Sahara, STr.Kes

Desain Sampul dan Tata Letak : Salsabila Syafni Aulia, Amd

Penerbit : PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Buku ini membahas tentang :

Penyakit Dan Kelainan Alat Kandungan, Penyakit Kardiovaskular, Kelainan Darah Pada Kehamilan, Perubahan Dan Penyakit Saluran Pernafasan, Pankreatitis, Penyakit Ginjal, Diabetes Dalam Kehamilan, Penyakit Menular Seksual, Penyakit Toxoplasma, Penyakit Rubella, Cytomegalovirus (Cmv), Penyakit Herpes, Defisiensi Besi (Ferrum) Dan Sistema Lupus Eritematosus  

9 Mei  2022 / Get Press
Review on Google Play Book

5/5

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *